Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Ottawa Branch / Oddział Ottawa

 

Zarząd Oddziału SIP w Ottawie

 • Przewodniczący Oddziału – Bogdan Gajewski e: gajewscy@gmail.com
 • Zastępca Przewodniczącego – Marek Zaremba e: marek.zaremba@uqo.ca
 • Sekretarz Oddziału - Elżbieta Kujbida e: bietkabietka@gmail.com
 • Skarbnik Oddziału – Lena Gajewska e: 2lenusia9@gmail.com
 • Delegat SIP do KPK – Lena Gajewska

Współpraca inżynierów z Polską

Dwa spotkania z ambasadorem RP
dr Andrzejem Kurnickim


Od lewej: Ambasador Andrzej Kurnicki, Czesław Piasta, Hieronim Teresiński i Bogdan Gajewski.


Dnia 26 czerwca 2018, zostałem zaproszony do ambasady polskiej w Ottawie na spotkanie z obecnym ambasadorem, dr Andrzejem Kurnickim. Zaproszenie to było wynikiem naszego filmu o polskich inżynierach w Kanadzie.

Na spotkaniu tym reprezentowałem Oddział Ottawski SIP.

Tematem tej rozmowy było rozeznanie możliwości udziału inżynierów polskiego pochodzenia (znajomość języka polskiego jest tutaj dużym atutem) do rozwinięcia współpracy z Polską.

Czynniki pozwalające na szerszy udział inżynierów w nawiązaniu współpracy z Polską:
- Polska jest członkiem NATO,
- Istnieja umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Zjednoczoną Europą,
- Inwestowanie w Polsce (dostęp do rynku europejskiego) jest tańsze niż we Francji czy w Niemczech.
- Nowe strefy ekonomiczne w Polsce (zwolnienie od podatków na kilka lat).
- Dobry park maszynowy, dużo absolwentów szkół o kierunkach technicznych.
- Obecny trend w Polsce na nowczesność i lepszą jakość produkcji.
- Duży, nierozeznany potencjał inżynierów kanadyjskich polskiego pochodzenia.

Rozmowa z ambasadorem była bardzo ogólna. Ambasador chciałby rozeznać się w ilości inżynierów w Kanadzie, a szczególnie tych, co chcieliby nawiązać kontakty zawodowe z Polską.

Zagadnienie współpracy z Polską ma kilka aspektów.

 • Firmy kanadyjskie inwestują w Polsce (potrzebne sesje informacyjne)
 • Firmy polskie wchodzą na rynek kanadyjski (potrzebne sesje informacyjne)
 • Inżynierowie kanadyjscy tworzą grupy konsultingowe do pracy w Polsce
 • Inżynierowie kanadyjscy pod szyldem SIP oferują usługi inżynierskie dla firm polskich poprzez NOT.
 • Inżynierowie kanadyjscy tworzą ad hoc grupy konsultingowe dla dużych projektów (stocznie, energetyka, przemysł wydobywczy, infrastruktura).
 • Limity związane z kanadyjskim „security clerance”.
 • Gwarancje rządu polskiego (na szczeblu krajowym, wojewódzkim, czy powiatowym).
 • Polskie strefy ekonomiczne – ułatwienia dla inwestorów kanadyjskich.
 • Sesje informacyjne dla małych firm kanadyjskich, które poprzez ulokowanie zakładów wytwórczych w Polsce będą miały wejście na rynek europejski.
 • Ułatwienia dla firm kanadyjskich w ramach nowego układu o wolnym handlu Kanady z Europą.

Każdy aspekt był z grubsza omówiony, co doprowadziło do konkluzji, że istnieje potrzeba dużej akcji informacyjnej dla osób chętnych do współpracy z Polską.

Pierwszym krokiem jest rozpowszechnienie informacji o tej rozmowie pośród Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Osoby chętne do współpracy powinny zgłaszać swoje zainteresowanie do Oddziałów SIP. (Nie jest wymagane członkostwo w SIP).

Drugim krokiem będzie sesja informacyjno-dyskusyjna chętnych do współpracy z Polską. W zależności od ilości zainteresowanych oraz ich specjalności zawodowych, przewiduje się zorganizowanie tematycznych sesji.

To na razie tyle. Dalszy postęp współpracy z Polską będzie zależał od rezultatów sesji informacyjno-dyskusyjnych.

Bogdan Gajewski
Przewodniczący Oddziału SIP w OttawieNastȩpne spotkanie


Dnia 29 września, na zaproszenie ambasadora RP dr Andrzeja Kurnickiego, miało miejsce nastȩpne spotkanie związane z możliwą współpracą polskich inżynierów z Polską.

Tym razem w spotkaniu uczestniczyli:
Dr Andrzej Kurnicki – ambasador RP
Hieronim Teresiński – Prezes SIP w Kanadzie
Czesław Piasta – SIP Ottawa,
Elżbieta Gajewska – SIP Ottawa
Bogdan Gajewski – Przewodniczący SIP Ottawa.


Od lewej: Czesław Piasta, Bogdan Gajewski, Elżbieta Gajewska, Hieronim Teresiński i ambasador - Andrzej Kurnicki.


Tematyka i przebieg spotkania był bardzo podobny do spotkania poprzedniego. Uzgodniono, że konieczne są rozmowy na szczeblu decyzyjnym w odniesieniu do polskich warunków współpracy (patrz punkty z poprzedniej rozmowy). W tym celu rząd Polski wyśle swego przedstawiciela na rozmowy do Kanady. Wizyta tego przedstawiciela jest spodziewana w listopadzie 2018.

Bogdan Gajewski

Od lewej: Hieronim Teresiński, Czesław Piasta i Bogdan Gajewski
Engineering is a fascinating way of life!
Archiwum Biuletynu SIP OttawaPrzez kilkadziesiąt lat, od roku 1973 do 2006, Oddział Stowarzyszenia w Ottawie publikował własny, regularny "Biuletyn SIP".

Zachowały się kompletne wydania tylko z lat 2000-2006, oraz część numerów z lat poprzednich. Poszukiwania trwają...

Zobacz Archiwum